Inloggen
Shadow
Slider

Innovatiecentra in de veehouderij

Van oudsher kent de Nederlandse veehouderij diverse proefboerderijen, die vaak regionaal waren georganiseerd. Ze werden collectief gefinancierd en maakten allemaal deel uit van de infrastructuur van Wageningen UR. Vandaag de dag is het aantal flink uitgedund en zijn sommige van deze bedrijven in particuliere handen.
In de varkenshouderij is er het Varkens Innovatie Centrum (VIC) Sterksel (NB), onderdeel van Wageningen UR. Het richt zich op onderzoek voor de moderne en duurzame varkenshouderij, zowel binnen als buiten Nederland.

In de melkveehouderij zijn nog drie centra actief, alle onderdeel van Wageningen UR:

  • het Veenweiden Innovatie Centrum (VIC) in Zegveld (U) voor o.a. melkveehouderij in het veenweidegebied;
  • het Knowledge Transfer Center De Marke in Hengelo (GLD) voor melkveehouderij met een minimale belasting van het milieu;
  • Dairy Campus in Leeuwarden (FRL) voor innovatie en kennisontwikkeling in de (inter)nationale melkveehouderij.

Sommige regionale proefboerderijen zijn overgegaan in particuliere handen. Zo is de Waiboerhoeve in Lelystad deels in handen van melkveehouder Jack Koopmans, die ook in Noord-Holland, de VS en Oost-Duitsland melkveebedrijven heeft.

In de pluimveehouderij is het enige innovatiecentrum van de sector, het ooit in Beekbergen (GLD) gestichte Spelderholt, in 2012 overgenomen door fokkerij organisatie Aviagen.

In de geitenhouderij is tot nu toe geen innovatiecentrum actief. Dat verandert in 2018 met de start van de Mekkerhof.