Inloggen
Shadow
Slider

Mekkerhof Innovatiefonds

Het innovatiefonds is opgericht door geiteninnovatiecentrum ‘De Mekkerhof’ om onderzoek op gebied van geitenhouderij mede mogelijk te maken, en de verbinding te leggen tussen onderzoek, praktijk en initiatieven. Met het innovatiefonds gaan we een onderzoeksproject opstarten en zo iets teruggeven aan de sector. Tijdens de open dagen hebben we 2862 euro aan giften mogen ontvangen. Een mooi bedrag waarmee we van start kunnen. De 10 verzamelde onderzoeksideeën zijn besproken en getoetst op het belang van de sector. Daarnaast is bediscussieerd welk idee haalbaar, uitvoerbaar en voldoende specifiek is, om onderzoek op te gaan richten. In gezamenlijk overleg is het onderwerp ‘klauwproblemen bij geiten’ gekozen als onderzoeksproject. Het innovatieteam heeft een onderzoeksvoorstel voorgelegd aan de geitenhouders ter goedkeuring. 

In september 2019 is het project ‘Gezonde geitenklauwen’ van start gegaan. Op dit moment wordt er volop data verzameld over de verschillende voorkomende klauwaandoeningen bij geiten bij meerdere geitenhouders. Het streven is om de dataverzameling af te ronden medio zomer 2020. In het najaar zullen we het eindresultaat presenteren. We houden jullie op de hoogte rondom het project.

Wil jij als stagiaire een aanvulling zijn in het team en heb je passie voor geiten? We ontmoeten je graag! Voor meer informatie kun je contact op nemen via info@mekkerhof.nl of kijk op onze pagina ‘stage’.

“Kennis is macht, maar kennis delen is kracht”